Ölçme doğruluğu

Analog higrometreler, ilk kullanımdan önce ayarlanmalıdır. Bu kurala istisna olarak, teslimatı yapılmadan önce dikkatli bir şekilde ayarlanmış olan adorini saçlı higrometreler verilebilir. Yine de; adorini higrometrelerin bile, nakliyat sırasında oluşabilecek güçlü sarsıntılar akabinde yeniden ayarlanması gerekebilir.

Daha önce de bahsedildiği gibi; en sık kullanılan metal yaylı higrometrelerin ölçüm hassaslığı sınırlıdır. Puro saklama kutusu içerisinde bulunan yüksek seviye nemlilik oranı için optimum hale getirilmiş olan adorini saçlı higrometrelerde ise, ölçüm hassaslığı daha yüksektir. Yine de; sıcaklık ölçümüne kıyasla, nemlilik ölçümü işleminde doğruluk sağlanması fiziksel olarak daha zordur. 100$ üzeri fiyatlarla satılan profesyonel laboratuar kullanımı için üretilen higrometreler için bile, imalatçılar yalnızca +/- %2’lik bir ölçüm hassaslığı oranını garanti etmektedir.

Analog higrometreler, yılda bir kez yeniden ayarlanmalıdır. Puro saklama kutusu, sık rastlanan metal yaylı bir higrometre donanımlıysa; nem seviyesinde meydana gelecek değişikliklere dikkat edilmesi bilhassa önemlidir. Akrilik polimer esaslı nemlendiricileri kullanırken ya da sünger esaslı nemlendiricileri propilen glikol solüsyonu ile kullanırken, (Bakınız: nemlendiriciler hakkında açıklamalar ) nemlilik seviyesinin otomatik olarak %70 oranına sabitlenmesi gerekir. Burada; nem seviyesi düşer düşmez, nemlendiricinin saf su ya da propilen glikol (sünger esaslı nemlendiriciler için) ile yeniden doldurulması yeterli olacaktır. Şüpheye düşülmesi halinde; purolara dokunularak, uygun iklim koşullarında saklanıp saklanmadıkları konusunda fikir elde edilebilir.

Puro saklama kutusunun doğru hazırlanması üzerine bilgiler: “Higrometrenin ayarlanması” kısmına devam et