Analog ya da dijital

Puro saklama kutuları, genellikle analog higrometrelere sahiptir.
Üç farklı analog higrometre sistemi bulunmaktadır:

  • Metal yaylı analog higrometreler:
    Metal yaylı higrometreler, puro saklama kutularının büyük çoğunluğunda kullanılır. Bu tip higrometreler, öteki türlere nazaran daha ucuzdur, ancak hassaslığı sınırlıdır.
  • Doğal saçlı analog higrometreler:
    Doğal saçlı higrometreler, daha hassastır. Ne yazık ki; bu tip higrometrelerin hassaslığını korumak için gereken bakım işi zahmetlidir. Bu nedenle bu tip higrometreler, puro saklama kutularında öncelikli tercih olarak kullanılmazlar.
  • Sentetik saçlı analog higrometreler:
    Sentetik saçlı higrometreler, hemen hemen doğal saçlı higrometrelerle aynı hassaslığa sahiptir. Bununla birlikte, kullanıcı tarafından hiçbir bakım işlemi yapılmasını gerektirmez. Bu nedenle, puro saklama kutularında birinci tercih olarak kullanılması önerilir.

Adorini marka saçlı higrometreler, yüksek kaliteli sentetik saça dayalı olarak nemi ölçer. Bu higrometreler; ünlü bir Alman imalatçı tarafından, puro saklama kutuları içerisinde yüksek nem seviyeleri için optimum hale getirilmiş özel bir “puro sürümü” kapsamında adorini için özel olarak üretilmektedir. Higrometreler en yüksek doğruluğa, sınırlı bir nem aralığında ulaşırlar. Bu nedenle normal higrometreler; %30 ila %60 arasında değişen çok daha düşük oda nemi oranı altında en yüksek doğruluğu yakalamak üzere ayarlanır. Puro saklamak için gereken %65 üzeri tipik nem oranları söz konusu olduğunda, bu tip normal analog ve dijital higrometrelerin hassaslığı belirgin derecede azalır.

The adorini marka saçlı higrometreler, önceden ayarlanmış olarak teslim edilir ve bu nedenle, cihazı çalıştırmadan önce genellikle hiçbir zahmetli ayar yapılması gerekmez.

Alternatif olarak, puro saklama kabı dijital bir higrometre ile donanmış olabilir. Dijital higrometreler, daha kolay okunabilme imkanı sunar ve ayarlama gerektirmez. Dijital higrometrelerin de, nem değişimlerine uyum sağlarken zamana ihtiyacı olduğunu ve anında bu değişimleri gösterebilmesinin mümkün olmadığını lütfen dikkate alınız. Dijital higrometreler, her zaman analog higrometrelerden daha hassas denemez. Adorini marka dijital higrometre, %65 üzeri nem seviyelerinde en iyi doğruluk için optimum hale getirilmiş olan piyasadaki birkaç dijital higrometreden biridir.

”ölçme doğruluğu” kısmına devam et

Ölçme doğruluğu

Analog higrometreler, ilk kullanımdan önce ayarlanmalıdır. Bu kurala istisna olarak, teslimatı yapılmadan önce dikkatli bir şekilde ayarlanmış olan adorini saçlı higrometreler verilebilir. Yine de; adorini higrometrelerin bile, nakliyat sırasında oluşabilecek güçlü sarsıntılar akabinde yeniden ayarlanması gerekebilir.

Daha önce de bahsedildiği gibi; en sık kullanılan metal yaylı higrometrelerin ölçüm hassaslığı sınırlıdır. Puro saklama kutusu içerisinde bulunan yüksek seviye nemlilik oranı için optimum hale getirilmiş olan adorini saçlı higrometrelerde ise, ölçüm hassaslığı daha yüksektir. Yine de; sıcaklık ölçümüne kıyasla, nemlilik ölçümü işleminde doğruluk sağlanması fiziksel olarak daha zordur. 100$ üzeri fiyatlarla satılan profesyonel laboratuar kullanımı için üretilen higrometreler için bile, imalatçılar yalnızca +/- %2’lik bir ölçüm hassaslığı oranını garanti etmektedir.

Analog higrometreler, yılda bir kez yeniden ayarlanmalıdır. Puro saklama kutusu, sık rastlanan metal yaylı bir higrometre donanımlıysa; nem seviyesinde meydana gelecek değişikliklere dikkat edilmesi bilhassa önemlidir. Akrilik polimer esaslı nemlendiricileri kullanırken ya da sünger esaslı nemlendiricileri propilen glikol solüsyonu ile kullanırken, (Bakınız: nemlendiriciler hakkında açıklamalar ) nemlilik seviyesinin otomatik olarak %70 oranına sabitlenmesi gerekir. Burada; nem seviyesi düşer düşmez, nemlendiricinin saf su ya da propilen glikol (sünger esaslı nemlendiriciler için) ile yeniden doldurulması yeterli olacaktır. Şüpheye düşülmesi halinde; purolara dokunularak, uygun iklim koşullarında saklanıp saklanmadıkları konusunda fikir elde edilebilir.

Puro saklama kutusunun doğru hazırlanması üzerine bilgiler: “Higrometrenin ayarlanması” kısmına devam et