Optimum nem seviyesi

Puro saklama kutusu içerisinde, puroların yaklaşık %68-74 değerinde bir bağıl nemlilik altında saklanması gerekir. Genellikle; normal puro tatlarının, bu tip iklim şartları altında en iyi gelişimi gösterdiği varsayılmaktadır. Bu nemlilik düzeyi, puronun düzgün bir şekilde yanmasına katkıda bulunur. %70’lik bir bağıl nem oranı ve 64°F (18°C) sıcaklık altında, hava yaklaşık olarak bir metreküp hava başına 10 gram su ihtiva eder. Böyle bir ortamda bir puro, ağırlığının %14’ü kadar ideal oranda nemi emer.

Kuru purolar, kırılabilir bir hal alır ve yanma süreci puronun doğal nemi ile yavaşlatılmadığı için daha çabuk yanar. Puro, sert ve biraz da acı bir tat alır.

Aksine; nemli purolar da düzgün bir şekilde yanmaz ve ağır, asidik bir tat alır.

Puro tadındaki bu değişiklikler yalnızca çok az meraklı tarafından rağbet görür ve bu suretle purolarını bilinçli olarak daha kuru ya da nemli ortamlarda saklarlar. Puro çeşitlerinin %65-75’lik bir kısmı, hiçbir kaygıya gerek duyulmadan uzun bir süreyle saklanabilir. Yine de; nem seviyesinin %80’i geçmesi ihtimaline karşı azami dikkat gereklidir. Bu durumda, puro çürümeye ve küflenmeye başlabilir.

”sünger ya da akrilik polimer nemlendiriciler” kısmına devam et

Sünger ya da akrilik polimer esaslı nemlendirici

Son döneme kadar, tüm nemlendiricilerde aynı basit mekanizma kullanılmaktaydı. Tümü; nemlendirici olarak bir süngeri içeren bir plastik veya metal kutu ile donanmıştı. Bu nemlendiricilerin en önde gelen imalatçılarından biri Fransız şirketi Credo idi. Bu nedenle Credo terimi, bu tip süngerli nemlendiriciler ile eş anlama gelecek şekilde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu araçların imal edilmesi fazla uğraş gerektiren bir süreç olmamasından ötürü; Credo nemlendiricileri ile denk işlevselliği bu ürünlerin çok altında fiyata sunan nemlendiriciler üreten Güneydoğu Asyalı imalatçılar tarafından kısa sürede taklit edilmişlerdir. Süngerli nemlendiricileri kullanırken, bu tip nemlendiricilerin özelliklerini geliştiren özel propilen glikol solüsyonların kullanılması tavsiye edilir.

Son birkaç yıl içerisinde imalatçı firmalar, alternatif nemlendirici sistemleri üzerinde deneyler gerçekleştirmektedir. Ne yazık ki; tanınmış puro saklama kutusu imalatçıları bile zamana karşı dayanmakta başarısız olan az gelişmiş sistemler üretebildiği için, bu deneyler kimi zaman puro saklama kutusu alıcılarının zararına sonuçlanmıştır. Sonuç olarak; hala piyasadaki geçerliliğini koruyan süngerli nemlendiricilere alternatif olarak yalnızca polimer akrilik esaslı nemlendiricilerin kullanılması çeşitli puro saklama kutusu markaları arasında yaygınlaşmıştır. Doğru polimer kullanılması halinde, bu tip nemlendiricilerin yaklaşık %70-72 oranındaki bağıl nem seviyesini sabitleyebilme şeklinde önemli bir avantajı söz konusudur. Maalesef; akrilik polimer nemlendiricilerin tümünün içerisinde her zaman doğru polimerin kullanılması güvencesi bulunmamaktadır. Nemlendirici bileşeni içerisinde bulunan ileri teknoloji ürünü akrilik polimer, büyük miktarda sıvı emebilir ve yalnızca saf su ile doldurulması gerekir. Yine de; yeni bir puro saklama kutusu içerisindeki nemlilik seviyesinin de, akrilik polimer nemlendiriciler ile ancak yaklaşık iki gün süre geçtikten sonra sabitleneceği hususu da dikkate alınmalıdır.

Genel olarak değerlendirildiğinde; daha sabit bir nemlilik seviyesi korumalarından ve kullanıcıya daha az sıklıkla izleme ve bakım külfeti çıkardığından dolayı, akrilik polimer nemlendiricilerin kullanılması yoğun olarak tavsiye edilmektedir. Ayrıca; polimer nemlendiricilerde bakteriyel kontaminasyon riski, sünger esaslı nemlendiricilere kıyasla daha düşüktür. Ancak; kimi zaman iddia edildiği gibi, bakteriyel kontaminasyon riskinin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bakteriyel kontaminasyon riskini en aza indirmek için, her bir nemlendirici (sünger ya da polimer esaslı) yaklaşık iki yılda bir değiştirilmelidir!

Adorini; dünyanın önde gelen ileri teknoloji ürünü polimer akrilik elyaf esaslı pasif nemlendirici sistemlerinden biri olan “adorini lüks kaliteli nemlendiriciyi” tüketiciye sunmaktadır. Akrilik polimer elyafın otomatik ayarlama özelliği; yayılan nemin, nemlendirici tepsisinde bulunan ayarlanabilir ağızları yoluyla ince ayar yapma imkanı sunması ile tamamlanır.

Sünger esaslı basit nemlendirme sistemlerinin tamamı, yukarıda belirtilmiş olan propilen glikol solüsyonunun düzenli olarak uygulanması halinde yeterli seviyede nemlendirme performansı gösterir (Bakınız: propilen glikol sıvısı). Akrilik polimer esaslı nemlendiriciler, üstün bir nem seviyesinin sabitliğini koruma kapasitesine sahiptir. Akrilik polimer kullanılması aynı zamanda bakteriyel kontaminasyon riskini de en aza indireceği gibi; polimer esaslı nemlendiricilerin daha yüksek olan satış fiyatı, özel propilen glikol solüsyon alma zorunluluğunun olmamasının getirdiği tasarruf ile birlikte uzun vadede telafi edilir.

Günümüzde, elektronik mikroişlemci ile denetimi yapılan, adorini cigar heaven gibi nemlendiriciler oldukça makul fiyatlara, kesinlikle en iyi ve en elverişli seçenek olarak satın alınabilir.

”nemlendirici sıvısı” kısmına devam et

Doğru sıvının sırrı ya da propilen glikolün sihirli etkisi

Lütfen; adorini lüks kaliteli nemlendirici gibi akrilik polimer nemlendiricilerin yalnızca saf su ile doldurulabileceği hususunu dikkate alınız. Bu nedenle; aşağıdaki açıklamalar yalnızca bilinen sünger esaslı nemlendiriciler için geçerli olacaktır.

Sünger esaslı nemlendiricilere doldurulmak üzere şu iki sıvı kullanılmalıdır:

  • Saf su (süpermarketlerde, otomobil parçası satan mağazalarda, eczanelerde vs. bulunur.)
  • Özel solüsyon (%50 oranında propilen glikol ve %50 oranında saf su içerir.)

Propilen glikol; puro saklama kutularında kullanıldığında iki oldukça faydalı özelliği bulunan renksiz ve zararsız bir sıvıdır. İlk olarak; küf ve bakteri oluşumu aktif olarak önlenir. Diğer faydalı özelliği de; propilen glikol tarafından nemlendirici yüzeyi üzerinde, %70 üzeri nemlilik seviyelerinde fazla nemi emen ve %70 altı nemlilik seviyelerinde ise içeriye nem yayan ince bir tabaka oluşturulmasıdır. Bu yolla; nemlendirici kendini ayarlar ve nemlilik seviyesini, yaklaşık %70 değerindeki optimum seviyeye otomatik olarak sabitler. Propilen glikol tarafından yüzeyde tabaka oluşturulması ve ardından optimum nemlilik seviyesine ulaşılmasına dek, başlangıçta birkaç günün geçmesi gerekebilir.

Propilen glikol aynı zamanda, 1.2 Propanediol olarak da bilinir. Ancak; kesinlikle, sıkça glikol olarak da adı geçen etilen glikol ile karıştırılmaması gerekir! Propilen glikolün saflığı, ilaç ve gıda güvenliği standartlarını karşılar.

Saf suyun normal musluk suyuna karşı üstünlüğü, nemlendiriciyi kireçlenme ve küflenmeye karşı korumasıdır. Normal musluk suyu, nemlendirici süngerinin gözeneklerini tıkayabilen mineraller içerir. Buna ilaveten; normal musluk suyunda, puro saklama kutusundaki puroların aromasını etkileyebilen ve küflenmeye yol açabilen klorin ve bakteriler mevcuttur.

”hangi sıklıkla yeniden doldurulmalı” kısmına devam et

Yeniden doldurma – hangi sıklıkla

Polimer esaslı nemlendiriciler, (örneğin: adorini lüks kaliteli nemlendirici) hemen hemen ayda bir kez tekrar saf su ile doldurulmalıdır. Nemlendiricinin hangi sıklıkla yeniden sıvıyla doldurulması gerektiği bir takım etmenlere dayanır: Puro saklama kutusunu açma sıklığı, saklanan puro sayısı, nemlendirici boyutu, dış nem, dış ortam sıcaklığı, vb.

higrometre üzerine bilgiler: “dijital ya da analog” kısmına devam et